Hoofdstraat 72, 9244 CP Beetsterzwaag  

Stil de Tijd

Uw verhaal tot sieraad gesmeed. Vanuit de meer dan 30 jaar ervaring van Goudsmidse van der Velde kunnen we zeggen dat ons vak verbonden is met het ontwerpen en smeden van sieraden en objecten met een hoge symbolische waarde. De symboliek is vaak verschillend van aard. Achter het ontwerp en de aankoop van een sieraad of het vermaken (restylen) van een bestaand sieraad schuilt vaak een betekenisvol persoonlijk verhaal. Als een klant eigen sieraden toont, wordt daarbij dikwijls een enthousiast verhaal verteld over het moment en de gelegenheid waarop men het sieraad had gekregen en van wie.

Dit soort betekenisvolle momenten zijn dé momenten waarop "de tijd even stil stond" voor de klant. Het moment van liefde, huwelijk, geboorte, diploma, jubileum, sportprestatie, promotie, pensioen, een dierbaar afscheid. Zo’n moment in een sieraad tot uiting laten komen vormt een dierbare herinnering en is een van oudsher traditioneel gebruik.

Het ontwerpen doen we samen met onze klanten en soms denken we daarbij "buiten de gebruikelijke kaders" om tot het ontwerp te komen dat wérkelijk bij de klant past. Voorbeelden van de wijze waarop een herinnering tot een sieraad wordt omgevormd zijn er veel. Zo kwam het tot een bijzondere samenwerking met een Friese beeldhouwer. Een klant vertelde over het bezit van een beeld dat voor hun een zéér bijzondere betekenis had. Het idee groeide om dit beeld in een ring te vatten. Er werd contact gezocht met de ontwerper en beeldhouwer. Hij vond het een mooi idee als het aanstaande echtpaar zijn ontwerp in de vorm van trouwringen wilden dragen. Het werd een bijzonder project waarin nieuwe en oude technieken samen kwamen. Door toepassing van 3D technieken kon het beeld gescand worden en de identiteit van de maker behouden blijven. Het ambachtelijk smeedwerk van Goudsmidse Van der Velde zorgde voor het gewenste draagbare kunstwerkje. In het sieraad zat nu het verhaal van het beeld.

Regelmatig komen bij ons klanten met een sieraad uit een nalatenschap, waaraan dierbare herinneringen kleven aan de oorspronkelijke drager. Om technische of esthetische redenen is dit sieraad niet meer voor de nieuwe eigenaar draagbaar. Gelukkig is het vaak wel mogelijk om het te "restylen” naar een passend nieuw (en solide) sieraad. Het sieraad krijgt zo een nieuw eigentijds leven met een mooie herinnering.

Oude sieraden vertellen vaak iets over de toenmalige tijd en herkomst.