Hoofdstraat 72, 9244 CP Beetsterzwaag  

Stil de Tijd

Uw verhaal tot sieraad gesmeed. Vanuit de meer dan 30 jaar ervaring van Goudsmidse van der Velde kunnen we zeggen dat ons vak verbonden is met het ontwerpen en smeden van sieraden en objecten met een hoge symbolische waarde. De symboliek is vaak verschillend van aard. Achter het ontwerp en de aankoop van een sieraad of het vermaken (restylen) van een bestaand sieraad schuilt vaak een betekenisvol persoonlijk verhaal. Als een klant eigen sieraden toont, wordt daarbij dikwijls een enthousiast verhaal verteld over het moment en de gelegenheid waarop men het sieraad had gekregen en van wie.

Dit soort betekenisvolle momenten zijn dé momenten waarop "de tijd even stil stond" voor de klant. Het moment van liefde, huwelijk, geboorte, diploma, jubileum, sportprestatie, promotie, pensioen, een dierbaar afscheid. Zo’n moment in een sieraad tot uiting laten komen vormt een dierbare herinnering en is een van oudsher traditioneel gebruik.